Μαρτίου 29th, 2014

KOLOTOYROY-XINI

Την Τρίτη 1 Απριλίου και ώρα 13.00 η Σοφία Κολοτούρου θα δώσει διάλεξη στα πλαίσια του «Xinis Education Festival» με θέμα:

«Η διδασκαλία των παιδιών με μεταγλωσσική κώφωση ή/και Κοχλιακά Εμφυτεύματα».


Ευχαριστούμε τις σχολές ΙΕΚ ΞΥΝΗ και τον διδάσκοντα φιλόλογο κ. Σπύρο Αραβανή για την πρόσκληση.