Δεκεμβρίου 20th, 2009

Αντιπροβάλλουν οι μικρές τρέμιες φλογίτσες
στη σοβαρή προσκύνηση των τριών μάγων.
Έξω στο δάσος συνεδριάζουν οι νυφίτσες
και καίονται τα σωθικά των πέρα πάγων,


πέφτουν μια μια απ’ τον ουρανό χρυσές πετρίτσες
σε ακρογιάλια νησιών κοιτίδων λωτοφάγων
και με ρυθμό βραχνά κρούουν οι πατερίτσες
των αναπήρων, τα παλάτια των Παπάγων.


Οι φύλακες των δημοσίων πέρα κήπων
επιθεωρούν τις αδειανές μαύρες αλέες
και κρυφακούουν τα μυστικά ψίθυρων-χτύπων


στα δέντρα που φορέσαν περικεφαλαίες
του ήλιου τα τζάμια ως τα συντρίβει με μανία
των τρελών ποιητών η μεγαλομανία…

Ανδρέας Καραντώνης, 14στιχα – Διάθεση VII